o manava nee papam manava


రచన స్వరకల్పన : పాస్టర్ . సునీల్ ప్రేంమ్ కుమార్
గానం : ఫిలిప్
సంగీతం : జే. కే . christapar
ఆల్బమ్ : ఎలా వుండగలను – యేసయ్య ని ప్రేమ లేకుండా

Related Posts