janminchenu Oka Thaara

జన్మించెను ఒక తార
తూర్పు దిక్కున కాంతిమయముగా
దివి నుండి భువికి వెడలిన
రారాజును సూచిస్తూ
హ్యాప్పీ హ్యాప్పీ క్రిస్మస్
మెర్రి మెర్రి క్రిస్మస్
ఇదిగో ప్రజలందరికి
సంతోషకరమైన సువార్తమానము
దేవాది దేవుండు
ఒక శిశువై పుట్టెను
సర్వోన్నత స్థలములలో
దేవునికి మహిమ ఘనత ప్రభావము
ఆయనకిష్టులకు
సమాధానము
మనలను పాపాలనుండి
రక్షించు దేవుడు ఆయనే యేసు
నీ కొరకే అరుదించే
తన ప్రాణం నిచ్చుటకై