mangalame yesunaku

పల్లవి: మంగళమే యేసునకు – మనుజావతారునకు(3x)
శృంగార ప్రభువునకు క్షేమాధిపతికి మంగళమే
.
1.పరమపవిత్రునకు – వరదివ్యతేజునకు(3x)
నిరుపామనందునకు (2x)- నిపుణవైద్యునకు – మంగళమే
2.దురిత సంహారునకు – వరసుగుణోద్ధారునకు (3x)
కరుణా సంపన్నునకు (2x) – జ్ఞాన దీప్తునకు మంగళమే
3.రాజులపై పాజునకు – రవి కోటి తేజునకు (3x)
బూజార్హ పదాబ్జునకు (2x) – భువనావన మీకు మంగళమే
4.సత్యప్రవర్తనకు – సద్ధర్మశీలునకు (3x)
నిత్య స్వయం జీవునకు (2x) – నిర్మలాత్మునకు మంగళమే
5.యుక్త స్తోత్రార్హునకు – భక్త రక్షామణికి (3x)
సత్య పరంజ్యోతియగు (2x) – సార్వభౌమునకు మంగళమే
6.పరమ పురి వాసునకు – నర దైవ రూపునకు (3x)
బరమేశ్వర తనయునకు (2x) – బ్రణుతింతుము నీకు మంగళమే