nammakura nammakura

నమ్మకురా నమ్మకురా ఈ లోకం నమ్మకురా
నమ్ముకోరా నమ్ముకోరా ప్రభుయేసుని నమ్ముకోరా
మత్తును నమ్మకురాగమ్మత్తులు సేయకురా
ఆత్మను హత్తుకోరా ఆరోగ్యం పొందుకోరా

ధనము చదువు నేర్పునురా సంస్కారం నేర్పదురా
ధనము మందులు కొనునురా ఆరోగ్యం ఇవ్వదురా
వస్తువాహనాల కాధారం సుఖ సంతోషాలకు బహుదూరం

ధనము పెళ్ళి చేయునురా కాపురము కట్టదురా
ధనము సమాధి కట్టునురా పరలోకం చేర్చదురా
డబ్బును నమ్మకురాగబ్బు పనులు చేయకురా

ధనము ఆస్తిని పెంచునురా అనురాగం తుంచునురా
ధనము పొగరు పెంచునురా పరువు కాస్త తీయునురా
ధనము కోరిక తీర్చునురా నరకానికి చేర్చునురా