halleluya sthuthi mahima

పల్లవి: హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ ఎల్లప్పుడు దేవుని కిచ్చెదము

ఆ….. హల్లెలూయ … హల్లెలూయ … హల్లెలూయ …

1. అల సైన్యములకు అధిపతియైన – ఆ దేవుని స్తుతియించెదము

అల సాంద్రములను దాటించిన – ఆ యెహోవాను స్తుతియించెదము ||…హల్లెలూయ… ||

2. ఆకాశము నుండి మన్నాను పంపిన – ఆ దేవుని స్తుతియించెదము

బండ నుండి మధుర జలమును పంపిన ఆ యెహోవాను స్తుతియించెదము ||…హల్లెలూయ…||