krupayu satyamu kalisi

కృపయు సత్యము కలిసి వెలసెను క్రీస్తురాజుగా
మహిమ రూపము మనిషి ఆయెను బాలయేసునిగా
హల్లెలూయ

1. ప్రవచనం పరిపూర్ణమై – కాలము సంపూర్ణమై
సకల ప్రజలకు రక్షణై – సంతస వార్తయై

2. గ్రుడ్డివారికి దృష్టియై – బాధితులకు విమోచనై
బీదలకు సువార్తయై – రక్షణ మార్గమై

3. నిత్యుడైన తండ్రియై – సత్యమున కాధారుడై
శాంతికే నిలయమై – నిత్యజీవమై