eguruchunnadi vijayapathaakam

ఎగురుతున్నది విజయ పతాకం – యేసు రక్తమే మా జీవిత విజయం

రోగ దుఃఖ వ్యసనములను తీర్చివేయును – సుఖ జీవనం చేయుటకు శక్తి నిచ్చును

రక్తమే – రక్తమే – రక్తమే – యేసు రక్తమే

రక్తమే జయం – యేసు రక్తమే జయం

1. యేసుని నామం నుచ్చరింపగనే – సాతాను సైన్యము వణుకుచున్నది

వ్యాధుల బలము నిర్మూలమైనది – జయం పొందెడి నామము నమ్మినప్పుడే || రక్తమే ||

2. దెయ్యపు కార్యాలను గెలిచిన రక్తం – ఎడతెగకుండగ మనము స్మరణ చేయుదం

పాపపు క్రియలన్నిటిని చెదరగొట్టిన – క్రీస్తుని సిలువను మనము అనుసరించెదం || రక్తమే ||

3. మా ప్రేమ వైద్యుడా ప్రాణనాధుడా – ప్రీతితోను నీ హస్తము చాపుము దేవా

నీ పాద పద్మము పై చేరియున్న ప్రజలను – స్వస్థపరచుము తండ్రి ఈ క్షణమందే || రక్తమే ||