manavuda karana janmuda

మానవుడా కారణ జన్ముడా ? నీ జన్మకు కారణముంది – 2
అర్ధం తెలియక నీవు – వ్యర్ధంగా బ్రతుకకు – 2
పరమార్ధమున్నదని – ప్రభుకొరకే బ్రతకమని – 2

1. పువ్వులెందుకు? కాయలెందుకు ?
ఋతువులెందుకు ? కాలాలెందుకు ?
ఉన్నవన్ని నీకోసమేనని – నీవు దేవునికోసమేనని 2
గమనించి తెలుసుకో – గ్రహియించి మసలుకో – 2
నీ జన్మకు కారణముందీ – నీ జన్మకు కారణముందీ

2. సూర్యుడెందుకు? చంద్రుడెందుకు
రాత్రులెందుకు? పగలు ఎందుకు? – 2
రాత్రి పగలు దేవుడే చేసెనని – ఆదేవుని పని నీవు చేయాలని – 2
ప్రభువును ప్రకటించి – పాపిని రక్షించి – 2
పరలోకం చేర్చాలనీ – పరలోకం చేర్చాలనీ