prabhuva neelo jeevinchuta

ప్రభువా నీలో జీవించుట -2
కృపాబాహుళ్యమే నా యెడ – కృపాబాహుళ్యమే -2
ప్రభువా నీలో జీవించుట

1. సంగీతములాయే – పెను తుఫానులన్నియు -2
సమసిపోవునే – నీ నామ స్మరణలో -2
సంతసమొందే – నా మది యెంతో -2
ప్రభువా నీలో జీవించుట…..

2. పాప నియమమును – బహు దూరముగా చేసి -2
పావన ఆత్మతో – పరిపూర్ణమై -2
పాదపద్మము – హత్తుకొనెదను -2
ప్రభువా నీలో జీవించుట…..

3. నీలో దాగినది – కృప సర్వోన్నతముగా -2
నీలో నిలచి – కృపలనుభవించి -2
నీతోనే యుగ – యుగములు నిల్చెద -2
ప్రభువా నీలో జీవించుట…..

4. నూతన వధువునై -శుద్ధ వస్త్రములు ధరించి -2
నూతనమైన – శుభకాంక్షలతో -2

నూతన షాలేమై – సిద్ధమౌదు నీకై -2