Idigo Deva naa Jeevitham Song mp3 download

Beautiful song idigo deva na jeevitham Christian song

This is one of the Andhra kristhava keerthanalu songs. It is one of the famous Telugu Christian songs. The meaning of this song was we need to offer ourselves to God because he has shown his mercy on us. We have idigo deva na jeevitham song mp3 download. You can listen to the song and download them and convert them into mp3 and mp4. This is one of the praise and worships Christian song to praise and glorify the lord

Idigo deva na jeevitham audio song free download

This is one golden hit song in the Christian songs. We also have idigo deva na jeevitham song lyrics. This is available in both Telugu and English language as pdf. You can know the meaning of the song and also learn the song. we provided lyrics for the ones who don’t have books. We also have audio and video songs with clarity and high speed. You can download and listen wherever you go.

Idigo deva na jeevitham song lyrics download

ఇదిగో దేవా నా జీవితం
ఆపాదమస్తకం నీకంకితం (2)
శరణం నీ చరణం (4) ||ఇదిగో||

పలుమార్లు వైదొలగినాను
పరలోక దర్శనమునుండి
విలువైన నీ దివ్య పిలుపుకు
నే తగినట్లు జీవించనైతి (2)
అయినా నీ ప్రేమతో
నన్ను దరిచేర్చినావు
అందుకే గైకొనుము దేవా
ఈ నా శేష జీవితం ||ఇదిగో||

నీ పాదముల చెంత చేరి
నీ చిత్తంబు నేనెరుగ నేర్పు
నీ హృదయ భారంబు నొసగి
ప్రార్థించి పనిచేయనిమ్ము (2)
ఆగిపోక సాగిపోవు
ప్రియసుతునిగా పనిచేయనిమ్ము
ప్రతి చోట నీ సాక్షిగా
ప్రభువా నన్నుండనిమ్ము ||ఇదిగో||

విస్తార పంట పొలము నుండి
కష్టించి పని చేయ నేర్పు
కన్నీటితో విత్తు మనసు
కలకాలం మరి నాకు నొసగు (2)
క్షేమ క్షామ కాలమైనా
నిన్ను ఘనపరచు బతుకునిమ్మయ్యా
నశియించే ఆత్మలన్
నీ దరి చేర్చు కృపనిమ్మయ్యా ||ఇదిగో||

Cmportal.in is the best Christian site that has a huge collection of Christian songs in different languages. You can share idigo deva na jeevitham audio song download to your friends and relatives so that they can also hear and be blessed. Stay tuned with our page to enjoy much more music.

Idigo Deva naa Jeevitham Song mp3 download