I’ll be a sunbeam for Him

Lyrics:

A sunbeam, a sunbeam,
Jesus wants me for a sunbeam;
A sunbeam, a sunbeam,
I’ll be a sunbeam for Him.

A sunbeam, a sunbeam,
Jesus wants me for a sunbeam;
A sunbeam, a sunbeam,
I’ll be a sunbeam for Him.

A sunbeam, a sunbeam,
Jesus wants you for a sunbeam;
A sunbeam, a sunbeam,
You’ll be a sunbeam for Him.

A sunbeam, a sunbeam,
Jesus wants me for a sunbeam;
A sunbeam, a sunbeam,
I’ll be a sunbeam for Him.

I’ll be a sunbeam for Him
I’ll be a sunbeam for Him.