junte thene kanna song lyrics in english

Verse 1
Em G D
Junte Thene Kanna Theeyanidhi
Bm Em
Vendi Pasidi Kanna Minna Adhi
C D
Pongi Porulu Chunna Prema Needhi
B Em
Yesu Nee Naamamu

G D
Soorya Kaanthi Kanna Prakaashamainadhi
Bm Em
Pandu Vennela Kanna Nirmalamainadhi
C D
Manchu Kondala Kanna Challanidhi
B Em
Yesu Nee Naamamu

Chorus

G D
Yesu Asaadhyudavu Neevu
Bm Em
Maranaanne Jayinchina Veerudavu
C D
Sarvannee Shvasinche Yodhudavu
B Em
Neeku Saati Lerevaru

G D
Rakshaka Neeve ga Maa Balamu
Bm Em
Deva Maa Dhaagu Sthalamu Neeve
C D
Neeve Nijamaina Devudavu
B Em
Pranamilli Mrokkedhamu

Verse 1
G D
Junte Thene Kanna Theeyanidhi
Bm Em
Vendi Pasidi Kanna Minna Adhi
C D
Pongi Porulu Chunna Prema Needhi
B Em
Yesu Nee Naamamu

Verse 2
G D
Aakaashamu Kanna Vishala Mainadhi
Bm Em
Vishwamanthatilo Vyaapinchiyunnadhi
C D
Oohalakanndhani Unnathamainadhi
B Em
Yesu Nee Naamamu

G D
Lokamanthatiki Rakshana Maargamu
Bm Em
Janulandharini Bhrathikinchu Jeevamu
C D
Sarva Kaalamulo Nivasinchu Satyamu
B Em
Yesu Nee Naamamu

Chorus

Verse 1
G D
Junte Thene Kanna Theeyanidhi
Bm Em
Vendi Pasidi Kanna Minna Adhi
C D
Pongi Porulu Chunna Prema Needhi
B Em
Yesu Nee Naamamu (2)

Album: Lerevaru
Singers: Alan Ganta & Ankitha
Music: Joel Kodali & Hadlee Xavier

Source from: https://www.youtube.com/watch?v=-Z5RqlAlNjk