paavurama sangamu pai vralu mide jwalaluga

పావురమా సంఘముపై వ్రాలుమిదే జ్వాలలుగా
హల్లెలూయా – హల్లేలూయా

1. తొలకరి వానలు కురిసే ఫలభరితంబై వెలసే
కడవరిచినుకులు పడగాపొలములో
ఫలియించెను దీవెనలే

2. అభిషేక కాలంకృతమై అపవాదిని కూల్చెనులే
సభకే జయము ఊభికే జీవం
ప్రబలెను ప్రభు హృదయములో

3. బలహీనతలో బలమా పరిశుద్దతలో వరమా

ఓ పావురమా దిగిరా దిగిరా త్వరగా