vunnavaadavu ani anuvaadavu

ఉన్నవాడవు అని అనువాడవు
తోడున్నవాడవు మా ఇమ్మానుయేలువు

జక్కయ్యను మార్చిన దేవుడవు నీవేనయ్య
లాజరును లేపిన ఆశ్చర్యకరుడవయ్య
ఆహారము పంచిన పోషకుడవు నీవేనయ్య
కాళ్ళను కడిగిన సేవకుడవు నీవేనయ్య
నీవంటి దేవుడు లేకాన ఎవరయ్య
నీవంటి దేవుడు లోకాన ఎవరయ్య.
నీలాంటి వాడు లేనే లేడయ్య

నీ ప్రజలను నడిపిన నాయకుడవు నీవేనయ్య
శత్రువును గెలిచిన బహు శూరుడవయ్య
సాతానును తొక్కిన జయశీలుడు నీవేనయ్య
మరణము గెలిచిన పునరుత్థానుడవయ్య
నీవంటి దేవుడు లేకాన ఎవరయ్య
నీలాంటి వాడు లేనే లేడయ్య