aakashamlo kotha chukka puttindi

ఆకాశంలో కొత్త చుక్క పుట్టింది
వింత వింత కాంతులు పంచిపెట్టింది

1. ప్రజలందరికీ మంచి వార్త తెచ్చింది
లోకరక్షకుని జన్మ చాటి చెప్పింది

2. జ్ఞానులకు సరియైన దారి చూపింది
బాలుడైన యేసురాజు చెంత చేర్చింది