Digulu Padaku Sevaka

దిగులు పడకు సేవకా దిగులు పడకుమయా
నమ్మదగిన దేవుడు నిన్ను పిలిచె గదా
కష్టాలు తీర్చి కన్నీటిని తుడిచి ఆదరించునుగా
నీతోనే నడచి నీలోనే నిలచి నిన్ను నడుపునుగా
ఓ సేవకా భయపడకిక జయము నీదె గదా

అగ్నివంటి శోధనలకు భయపడకుమయా
అగ్నిలోను క్రీస్తు అండ తోడుండగా
అగ్ని గుండమే నిన్ను హెచ్చించి ఘనపరచునుగా
షద్రకు మేషకబెద్నెగోలను మరచిపోకుమా
ఓ సేవకా భయపడకికా అగ్ని మేలెగదా

ఏమి తిందునో ఎక్కడ ఉందునో చింతించకుమా
నీకున్న అవసరతలు తండ్రికి తెలియునుగా
ఆకాశము నుండి మన్నాను పంపి పోషించె గదా
ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు సంగతి మరువకుమా
ఓ సేవకా భయపడకిక గంపలు మిగిలెగదా

నీవు కలిగిన దర్శనమును విడిచిపెట్టకుమా
లోకాశలకు ధన సంపదకు లొంగిపోకుమా
స్త్రీ వ్యామోహం ఈ లోక స్నేహం నీకు తగదు గదా
ఆత్మల రక్షణ సంఘ పోషణ నీపై నుండె గదా
ఓ సేవకా వెనుదిరుగక ముందుకు సాగుమయా