kalavara padi ne kondalavaipu

కలవర పడి నే కొండల వైపు నా కన్నులెత్తుదునా ?
కొండలవైపు నా కనులెత్తి – కొదువతో నేను కుమిలెదనా ?(2)
నీవు నాకుండగా – నీవే నా అండగా
నీవే నా ఆత్మదాహము తీర్చినా – వెంబడించిన బండవు

1. సర్వకృపానిధివి – సంపదల ఘనివి -2
సకలము -3
సకలము – చేయగల నీ వైపే నా కన్నులెత్తి చూచెద

2. నిత్యమూ కదలని – సీయోను కొండపై -2
యేసయ్యా -3
యేసయ్యా – నీదు ముఖము చూచుచూ పరవశించి పాడెద