kallalo kaneerenduku gundello digul

కళ్ళల్లో కన్నీరు ఎందుకూ గుండెల్లో దిగులు ఎందుకూ
ఇక నీవు కలతచెందకూ
నెమ్మది లేకున్నదా.గుండెల్లో గాయమైనదా ఇక అవి ఉండబోవుగా
యేసే నీ రక్షణ…యేసే నీ నిరీక్షణ
యేసే నీ రక్షణ.యేసే నీ నిరీక్షణ

1 హొరు గాలులూ వీచగా…
తుఫానులు చెలరెగగా.
మాట మాత్రం సెలవియ్యగ నిమ్మళమయెనుగా

యేసే నీ నావిక భయము చెందకూ నీవిక
యేసే నీ రక్షక..కలత చెందకూ నీవిక

2 కరువు ఖడ్గములు వచ్చినా…
నింద వేదన చుట్టినా
లోకమంత ఏకమైనా భయము చెందకుమా

యేసే నీ రక్షక…దిగులు చెందకూ నీవిక
యేసే విమోచక..సంతసించుము నీవిక