Nityam stutinchina nee runamu tirchalenu song

Nityam stutinchina nee runamu tirchalenu video

Listen Nityam stutinchina nee runamu tirchalenu song

Nityam stutinchina ( నిత్యము స్తుతించినా ) nee runamu tirchalenu lyrics

నిత్యము స్తుతించినా
నీ ఋణము తీర్చలేను
సమస్తము నీకిచ్చినా
నీ త్యాగము మరువలేను (2)

రాజా రాజా రాజా రాజాధి రాజువు నీవు
దేవా దేవా దేవాది దేవుడవు (2) ||నిత్యము||

అద్వితీయ దేవుడా
ఆది అంతములై యున్నవాడా (2)
అంగలార్పును నాట్యముగా
మార్చివేసిన మా ప్రభు (2) ||రాజా||

జీవమైన దేవుడా
జీవమిచ్చిన నాథుడా (2)
జీవజలముల బుగ్గ యొద్దకు
నన్ను నడిపిన కాపరి (2) ||రాజా||

మార్పులేని దేవుడా
మాకు సరిపోయినవాడా (2)
మాటతోనే సృష్టినంతా
కలుగజేసిన పూజ్యుడా (2) ||రాజా||